Direkcija Goražde

Pružanje usluga reklame i prezentacije na utakmicama u košarci A II lige (kadeti i liga za pionire).

Obavještenje o dodjeli ugovora broj 366-4-2-2-42/12[more]

13:55

Pružanje usluga reklame i prezentacije na utakmicama u košarci A II lige F BiH

Obavještenje o dodjeli ugovora broj 366-4-2-2-39/12[more]

13:02

Nabavka lož ulja.

Obavještenje o nabavci broj 366-1-1-1-41/12[more]

13:01

Pružanje usluga reklame i prezentacije na manifestaciji "DANI JABUKE - Goražde 2012".

Obavještenje o dodjeli ugovora broj 366-4-2-2-38/12[more]

12:59

Pružanje usluga reklame i prezentacije na prvenstvenim utakmicama I Lige FBiH.

Obavještenje o dodjeli ugovorabroj 366-4-2-2-36/12[more]

13:18

Pružanje usluga reklame i prezentacije na manifestaciji: VI dani meda i ljekovitog bilja "Živjeti s prirodom - Goražde 2012."

Obavještenje o dodjeli ugovorabroj 366-4-2-2-35/12[more]

13:16

Pružanje usluga reklame i prezentacije na manifestaciji "8 IZLOŽBA ZDRAVE HRANE USTIKOLINA 2012".

Obavještenje o dodjeli ugovora broj 366-4-2-2-34/12[more]

14:12

Izgradnja zidanog objekta za smještaj TK opreme za PM "Centar 1", općina Goražde.

Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjevbroj 366-7-3-4-31/12[more]

13:49

Pružanje usluga reklame i prezentacije na utakmicama Prve lige F BiH.

Obavještenje o dodjeli ugovora broj 366-4-2-2-32/12[more]

13:47

Ugovaranje radova na redovnom održavanju građevinskih objekata u Direkciji Goražde.

Obavještenje o dodjeli ugovorabroj 366-1-3-2-29/12[more]

11:24
Displaying results 61 to 70 out of 277