Direkcija Goražde

Izgradnja elektro-energetskih NN vodova

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 366-1-3-2-20/12

22-05-12 13:09

Pružanje usluga reklame i prezentacije na karate turnirima

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 366-4-2-2-18/12

 

03-05-12 09:27

Pružanje usluga reklame i prezentacije

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 366-4-2-2-17/12

 

03-05-12 09:25

Usluge emitovanja, obavještavanja i oglašavanja na RTV BPK Goražde

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 366-4-2-2-16/12

 

24-04-12 09:35

Pružanje usluga reklame i prezentacije na manifestacijama: ZENICA OPEN i VITEZ OPEN

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 366-4-2-2-15/12

 

17-04-12 12:16

Redovno održavanje građevinskih objekata Direkcije Goražde.

Obavještenje o nabavci broj 366-1-3-1-14/12

10-04-12 12:47

Usluge pologa dnevnog pazara na šalteru

Obavještenje o dodjeli ugovora

broj 366-4-2-2-13/12

27-03-12 12:28

Građevinski radovi na redovnom održavanju pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva Direkcije Goražde.

Obavještenje o nabavci broj 366-1-3-1-12/12

08-02-12 12:55

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 366-1-1-2-11/12

Nabavka lož ulja za sezonu grijanja 2011.-2012. godine.

24-01-12 12:51

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE BROJ 366-1-2-3-9/11

Poništenje - Izrada, revizija i ovjera primjenjenosti mjera zaštite na radu i zaštite od požara Glavnog projekta za izgradnju objekta (temelja) za smještaj ormara sa telekomunikacionom opremom. Revizija tipskog Glavnog projekta infrastrukture za baznu stanicu. Revizija Glavnog projekta pristupnih mr...

24-01-12 12:49

Displaying results 61 to 70 out of 259

< Previous

1

2

3

4

5

6

7

Next >